Butlletins només disponibles a la UdG

Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 

acta biologica cracoviensia

Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia

acta zoologica

Acta Biologica Slovenica

acta slovenica

Acta Botanica Brasilica

acta botanica brasilica

Acta zoologica et pathologica Antverpiensia

acta zoologica antverpiensia

Anuncis