Systematics and biodiversity

Systematics and biodiversity

Publicació

London : Natural History Museum ; Cambridge : Cambridge University Press, 2003-

Descripció

28 cm

Periodicitat actual

Trimestral

Dades de la publicació

Vol. 1, issue 1 (Mar. 2003)-

ISSN

1477-2000

Fusió de

Bulletin of the Natural History Museum. Botany series
Bulletin of the Natural History Museum. Entomology series
Bulletin of the Natural History Museum. Zoology series
Anuncis