Scientia marina / Institut de Ciències del Mar

Scientia marina / Institut de Ciències del Mar

Publicació

Barcelona (pg. Nacional, s/n) : Instituto de Cièncias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989- (Barcelona : Impr. Juvenil)

Descripció

taules, gràf. ; 29 cm

Periodicitat actual

Anual, composat per 3 o 4 fascicles trimestrals

Dades de la publicació

Vol. 53, nº 1 (1989, mar.)-

Dipòsit Legal

DL B. 35765-1989

ISSN

0214-8358

Continuació de

Investigación pesquera
Anuncis