Geologica acta

Geologica acta

Publicació

Barcelona : Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” (CSIC) : Facultat de Geologia. Divisió III. Ciències experimentals i Matematiques. Universitat de Barcelona, 2003-

Descripció

v.; 30 cm

Periodicitat actual

Trimestral

Dades de la publicació

Vol. 1, no. 1 (Mar. 2003)-

Dipòsit Legal

DL B. 1507-2003

ISSN

1695-6133

Continuació de

Acta geológica hispánica
Anuncis